Márciusban megjelent az MI 24803-7:2015 Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai című műszaki irányelv a Magyar Betonelemgyártó Szövetség kiadásában.

Az irányelv célja, hogy szabályozza azokat a paramétereket – az előre gyártott vasbeton szerkezetek térbeli elhelyezkedésének, mérethűségének, alakhűségének és felületi állapotának jellemzőit –, melyeket a vonatkozó termékszabványok nem vagy nem kellő részletességgel taglalnak. Továbbá meghatározza az előre gyártott vasbeton szerkezetek megjelenési módját igazoló vizsgálati szempontokat, és a hozzájuk tartozó követelményeket, határértékeket és vizsgálati módszereket.

Az irányelv elérhető honlapunkon: https://beton.hu/muszaki-iranyelvek/