Minden építés alapja 2021 – Beton pályázat tervezőknek és hallgatóknak

Minden építés alapja 2021 – Beton pályázat tervezőknek és hallgatóknak

A pályázat beadási határidő lejárt!

Ismét keressük az év legszínvonalasabb beton megoldásait!

A 2015-ben hagyományteremtő céllal meghirdetett pályázatot továbbra is nagy érdeklődés övezi. Az eddig beküldött igényes és nívós pályaművek arra ösztönözték a kiírót, hogy tervezőknek, hallgatóknak  – külön díjazva az innovációt és a körforgásos gazdaság kihívásaira adott válaszokat és megoldásokat – ismét meghirdessék a „Minden építés alapja” pályázatot. A felhívásra elsősorban olyan építésztervezők, építészek projektjeit, valamint egyetemi hallgatók elképzeléseit várják, akik nem félnek kihasználni a betonban rejlő lehetőségeket, és kreatívan alkalmazzák azt, továbbá a hallgatók olyan munkákat mutatnak be, melyek a betonhoz és alapanyagaihoz, valamint a technológiához kapcsolódnak. A beérkezett munkákat független zsűri értékeli.

Ismerje meg a legutóbbi pályázat nyerteseit beszámolónkból, amelyet ezen a linken tekinthet meg!

Pályázati kiírás

A beton.hu (továbbiakban: Kiíró), a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) valamint a Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) és tagvállalatainak támogatásával 2021. évben is országos pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet betonból tervezett, megvalósult, vagy építés alatt álló köz- és lakóépületek, üzemek, telephelyek, kreatív megoldások építész tervezői, valamint a beton szerkezeti és kreatív alkalmazására, illetve előállításához szükséges anyagokhoz és technológiákhoz kapcsolódó elképzeléseket beküldő egyetemi hallgatók számára.

Pályázni 3 kategóriában lehet:

 • Betonépítészet tervezőknek
 • Betonépítés, építészet egyetemi hallgatóknak
 • Anyag, technológia egyetemi hallgatóknak

 

 1. A Pályázat célja

A beton a víz után a második leggyakrabban használt anyag a világon. Mint széles körben alkalmazott építőanyag, annak alkalmazása, illetve alapanyagainak előállítása olyan megoldásokat igényel, amelyek alapján a beton összességében hatékony, esztétikus, mégis környezetbarát termékké válik. Az elmúlt években Magyarországon is végbemenő építészeti, anyaghasználati változások során a beton funkcionális és esztétikai térnyerése megtörtént, a beton hazai reneszánszát éljük.

E sokoldalúságból kiemelve Kiíró azon tervezőket és hallgatókat szándékozik díjazni, akik a betont nem csak a szokványos (pl. alapozás, aljzatbeton, betonváz, födém) szerkezeti elemek esetében alkalmazzák, hanem egyedi, különleges megoldásokra is. Ilyenek például a beton tömegét kihasználó határoló elemek, különböző látszóbeton megoldások, különleges szerkezeti elemek, beton burkolatok, berendezések, bútorok, kültéri elemek.

A Kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával, illetve a közvéleménnyel azon megoldásokat, amelyeknek tervezése és megvalósítása során az elsődlegesen alkalmazott anyag a beton, továbbá bemutatni azokat a technológiákat, amelyek a beton és alapanyagainak előállításához, alkalmazásához kapcsolódnak. Kiíró a körforgásos gazdaság és a fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve külön értékeli és díjazza az innovációt és a körforgásos gazdaság kihívásaira adott megoldásokat, válaszokat.

 

 1. A részvétel feltételei

2.1.   Pályázni olyan építész tervezői megvalósuló (befejezett vagy építés alatt álló) projektekkel, illetve hallgatói munkákkal, elképzelésekkel lehet, ahol az elsődlegesen alkalmazott anyag a beton, a tervezés során pedig nem csak a szokványos (pl. alapozás, aljzatbeton, betonváz, födém) szerkezeti elemek esetében használják, hanem egyedi, különleges megoldásokra is. Továbbá olyan hallgatói munkákkal, melyek saját eredményekre alapozva mutatatnak be egy-egy problémát, megoldást, újszerű megközelítést az alábbi betonhoz kapcsolódó területek egyikén, vagy ezek kombinációjában:

 • építőanyag-ipari alapanyagok (aggregátumok, ipari ásványok) előkészítése, tulajdonságai,
 • építőanyag-ipari termékek (cement, beton), technológiák,
 • környezetbarát technológiák, anyagok,
 • hulladékhasznosítás,
 • környezeti hatás,
 • körforgásos gazdaság modellbe illeszkedés.

 

2.2.   Ki(k) indulhat(nak) a pályázaton?

 • Olyan belföldi természetes magánszemély(ek) (építész tervező(k)), aki(k) a pályázat tárgyát képező projekt tervezését saját nevével/nevükkel jegyzi(k).
 • A pályázni kívánt projekt engedélyezésekor rendelkezett/rendelkeztek a tervezéshez szükséges érvényes tervezői jogosultsággal.
 • Olyan, az Egyetemen jelenleg aktív (vagy az elmúlt 2 évben) hallgatói jogviszonnyal rendelkező belföldi természetes magánszemély(ek), aki(k) a pályázat tárgyát képező elképzelést saját nevével/nevükkel jegyzi(k). A pályázni kívánt projekt lehet szakdolgozat, TDK, vagy erre a pályázatra készített pályamű is.
 • Kötelezően elfogadja(ák) a pályázat feltételeit magára/magukra nézve.

 

2.3.   A pályázónak nyilatkozatot kell tennie, hogy vele szemben szakmai, etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik, valamint egyéb kizáró ok sem áll fenn.

 

2.4.   Amennyiben a pályáztatott projektben mások (pl. társtervezők) is részt vettek, akkor a pályázat benyújtásához az érintettek nyilatkozatai is szükségesek.

 

2.5.   Nem lehet pályázó az a személy, aki

 • A pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vesz.
 • A Bíráló Bizottság bármely résztvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, valamint vele szemben további kizáró ok, ha egy éven belül közös pályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársak vagy munkatársak voltak.
 • Az előző években kiírt pályázatok valamelyikében a pályázott munkája díjazásban részesült. Új pályamunka, illetve nem díjazott pályamunka ismételten benyújtható.

 

 1. Díjazás

3.1.   A „Minden építés alapja 2021” pályázat bruttó 2.000.000 Ft összdíjazású, amely összeg a meghirdetett kategóriák első három helyezettje, továbbá különdíjban, tárgyjutalomban részesülő pályázók között kerül megosztásra (Ft):

  I. díj II. díj III. díj
Betonépítészet tervezőknek 500.000.- 350.000.- 200.000.-
Betonépítés, építészet egyetemi hallgatóknak 80.000.- 70.000.- 60.000.-
Anyag, technológia egyetemi hallgatóknak 80.000.- 70.000.- 60.000.-
Innovatív, körforgásos gazdaság szempontjai 100.000.- 75.000.- 50.000.-

A beérkezett anyagok alapján, a Bíráló Bizottság javaslatára, a Kiíró a díjak és elismerések megosztásának, valamint díjazásának módosítására vonatkozó jogát fenntartja!

Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát!

3.2.   A Díjat a pályázó építész tervező, hallgató kapja.

3.3.   A Kiíró a tervezőknek a díjat az általa megnevezett/képviselt tervező irodának (cégnek) fizeti ki, míg a hallgatók esetében nettó személyi kifizetésként, átvállalva a pályázati díjakhoz kapcsolódó terheket, amelyeket a hatóság felé teljesít.

3.4.   A Bíráló Bizottság a díjazásban nem részesült pályázatokat nem köteles megőrizni.

 

 A Bíráló Bizottság tagjai

A beérkező pályázati anyagokat elbíráló szakmai bizottság tagjai:

Prof. Dr. Markó Balázs habil DLA, a Szent István Egyetem Oktatási rektorhelyettese, okleveles építészmérnök, a Bíráló Bizottság elnöke

Beszédes Rita, városépítési városgazdasági okleveles szakmérnök, okleveles építészmérnök

Dr. Gável Viktória, a Cemkut Kft. kutatómérnöke, Tanúsítási Iroda vezető

Marosi Miklós, stúdióvezető és vezető tervező a KÖZTI Középülettervező Zrt-nél

Pálfy Sándor DLA, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének vezetője

 A Bíráló Bizottság összetétele a későbbiekben előre nem látható okok miatt megváltozhat, a Kiíró fenntartja jogát az esetleges változtatásra. A pályázaton résztvevőket erről a döntéséről külön tájékoztatni nem köteles, ugyanakkor a változtatás nem lehet hátrányos a pályázati folyamatra nézve.

 

 1. Pályázat leadása, formai követelmények

A pályázaton a pályázati anyag hiánytalan, az alábbiakban ismertetett formában történő benyújtásával lehet részt venni.  A pályázati anyagot a www.beton.hu/palyazat oldalon található online jelentkezési lap kitöltésével, és az 5.2.-5.3. pontokban részletezett dokumentumokkal magyar nyelven kell benyújtani.

5.1.   Jelentkezési lap

5.2.   A pályázati anyag követelményei, benyújtása

A pályamunkát (tervezőknél az engedélyezett építési engedélyezési tervdokumentáció releváns részeit) elektronikusan, pdf formátumban kell benyújtani. A beadott anyagból egyértelműen ki kell derüljön a beton alkalmazásának célja, módja, műszaki paraméterei, vagy pedig a vizsgált probléma/jelenség/technológia, a saját eredmények és azok értékelése, illetve javaslatok. A File-ok nevének egyértelműen tartalmazniuk kell a pályázó nevét és az egyes File-ok tartalmát (pl.: „xy_Pályamunka”).

Benyújtandó dokumentumok:

 • Motivációs levél (A levélben kérjük mutassa(ák) be, milyen különleges követelmények, esztétika, műszaki megoldások miatt alkalmazta(ák) a betont, illetve azt is, hogy milyen probléma, jelenség megismerésére, megoldására irányult a vizsgálat.)
 • Pályamunka, műszaki leírás releváns fejezetei
 • Helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok releváns részei, ha rendelkezésre áll ilyen
 • Külső határoló falazat esetén energetikai számítás, vagy energetikai tanúsítvány
 • A megvalósulást, elképzelést igazoló minimum 10 darab 300 dpi felbontású fénykép

 

Díjazásban részesülő (melyről Kiíró a díjátadó időpontját megelőző min. 4 héttel korábban értesíti a pályázót) pályamunka esetén:

 • 5 perc terjedelemben (felbontás: HD 1280×720, kódolás: H.265, formátum: mp4) a pályázatot bemutató kisvideó megküldése a díjátadó előtt min. 5 munkanappal. A kisvideó lehet kamerával rögzített élő prezentáció, vagy a Powerpoint által (a kamera és mikrofon használatával) generált videó.

 

5.3.   Nyilatkozatok, engedélyek

 • Tervezőknél építtetői nyilatkozat, használatba vételi engedély, vagy ennek hiányában a pályázó építész és a felelős műszaki vezető nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az építmény a tervek alapján valósult meg. A nyilatkozatokat kitöltve, aláírva, digitális formában kell a pályázati anyaghoz csatolni.

5.4.   A Pályázat benyújtása, határidők

A pályázat benyújtható az on-line jelentkezési űrlap beküldésével és a pályázati dokumentáció óriás file küldő szolgáltatáson keresztül a palyazat@beton.hu e-mail címre küldésével.

Beadási határidő: 2021. június 30. 24:00

A Bíráló Bizottság nem bírálja el a beadási határidő után érkező, hiányos vagy a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat.

Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a Bíráló Bizottság indoklás nélkül kizárhatja.

 1. Értékelés folyamata, eredményhirdetés

A Bíráló Bizottság amennyiben úgy ítéli meg az általa kiválasztott műveket a helyszínen megtekintheti.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a tárgyév őszén kerül sor. A díjazottak személye az eredményhirdetés során kerül először nyilvánosságra.

A pályázati díj átvételére a jelentkezési lapon pályázóként megadott természetes személy, vagy írásos meghatalmazottja jogosult. Több jogosult esetén a jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat egymás között maguk kötelesek rendezni.

A Kiíró a díjak átadásának időpontjáról, a pályázat nyerteseit a jelentkezési lapon megadott e-mail és/vagy levelezési címen írásban értesíti. Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. Ebben az esetben a Kiíró a kitűzött díjjal belátása szerint rendelkezik.

 1. Szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések

A Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a beadott pályamű egyes részeit a díjazástól függetlenül, a Kiíró a pályázó nevének feltüntetésével népszerűsítési céllal felhasználhassa.

A Kiíró a pályázati anyagok népszerűsítési célokra történő korlátozásmentes felhasználása érdekében, a pályázati anyagok tartalmi és formai szempontból történő megfelelő kitöltését és aláírását a pályázaton való részvétel feltételévé teszi.

A Pályázó a pályázaton való részvételével nyilatkozik, hogy a jelen pályázat szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban felmerülő esetleges jogkövetkezményt a pályázó köteles viselni.

A pályázáshoz sok sikert kíván a beton.hu csapata!